ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021

ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការខ្យល់អាកាសល្អ?

ខ្យល់​អាកាស​ល្អ​ការពារ​ការ​កកើត​នៃ​ការ​បំពុល​បរិយាកាស​ដែល​អាច​ប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព​របស់​អ្នក។វាក៏គ្រប់គ្រងសំណើមនៅក្នុងខ្យល់ផងដែរ ដើម្បីបញ្ឈប់ផ្សិតដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ […]
ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021

តើម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធខ្យល់ HEPA Filter ជួយបានទេ?

ម៉ាស៊ីនបន្សុតខ្យល់ S8 ប្រើប្រព័ន្ធសម្អាតខ្យល់ 3 ដំណាក់កាល ដែលមានមុខងារ Pre-filter, Washable AOC (Advanced Odor Control) Carbon Filter មានប្រសិទ្ធភាព 99.97% True HEPA filter ។លក្ខណៈពិសេស៖ ទំហំបន្ទប់ 360 ហ្វីតការ៉េ, ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា VOC Smart, សូចនាករមើលឃើញគុណភាពខ្យល់, ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាពន្លឺ, របៀបស្វ័យប្រវត្តិ & ការគេង, ការបញ្ជាពីចម្ងាយ, AHAM CADR (អត្រាចែកចាយខ្យល់ស្អាត) ដែលបានបញ្ជាក់, វ៉ាត់ - 75 W
ថ្ងៃទី 1 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021

តើ HRV / ERV ដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច

ឧបករណ៍បំលែងកំដៅ